Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36802
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII. Ngày 18/11/2014
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ tám
18/11/2014
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Abstract: Quốc hội họp chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2014-11-18
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • BienBanS18.11.2014.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 687,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BienBanC18.11.2014.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 634,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.