Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36838
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII. Ngày 28/11/2014
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ tám
28/11/2014
Công ước của Liên hợp quốc
Quyền của người khuyết tật
Luật thú y
Nghị quyết 35/2012/QH13
Lấy phiếu tín nhiệm
Bỏ phiếu tín nhiệm
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Abstract: Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về giám sát chuyên đề; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có); Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thảo luận ở hội trường về dự án Luật thú y. Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2014-11-28
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • BienBanS28.11.2014.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 630,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BienBanC28.11.2014.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 447,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.