Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36873
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII. Ngày 20/10/2015
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ mười
20/10/2015
Họp trù bị
Khai mạc kỳ họp
Báo cáo thẩm tra
Abstract: Quốc hội họp phiên trù bị; Khai mạc kỳ họp; Quốc hội nghe Báo cáo về “Tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016”; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 và các Báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội; nghe Báo cáo về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Tờ trình về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; Báo cáo về việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ, việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế và các Báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành nội dung
Issue Date: 2015-10-20
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • BienBansang20.10.2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 433,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BienBanchieu20.10.2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 433,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.