Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36881
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII. Ngày 18/06/2015
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ chín
18/06/2015
Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội
Abstract: Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016; Thảo luận ở Hội trường về dự án Luật phí, lệ phí. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2015-06-18
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBansang18.6.2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 656,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.