Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36882
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII. Ngày 19/06/2015
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ chín
19/06/2015
Luật tổ chức Chính phủ
Luật tổ chức chính quyền địa phương
Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
Luật nghĩa vụ quân sự
Luật thú y
Luật tạm giữ, tạm giam
Abstract: Biểu quyết thông qua Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Luật thú y. Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật tạm giữ, tạm giam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2015-06-19
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • BienBansang19.6.2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 675,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BienBanchieu19.6.2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 543,99 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.