Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36891
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII. Ngày 23/06/2015
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ chín
23/06/2015
Luật tố tụng hành chính
Luật trưng cầu ý dân
Abstract: Thảo luận ở Hội trường về dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) ; dự án Luật trưng cầu ý dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2015-06-23
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • BienBansang23.6.2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 740,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BienBanchieu23.6.2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 661,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.