Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36895
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII. Ngày 23/05/2015
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ chín
23/05/2015
Luật tạm giữ, tạm giam
Luật thú y
Abstract: Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật tạm giữ, tạm giam; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thú y. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2015-05-23
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanchieu23.5.2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 568,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.