Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37042
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII. Ngày 24/07/2007
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ nhất
24/07/2007
Bầu nhân sự
Abstract: Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; Đọc Tờ trình giới thiệu danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.
Issue Date: 2007-07-24
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • k1-s24.7.2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 354,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.