Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37045
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII. Ngày 30/07/2007
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ nhất
30/07/2007
Abstract: Quốc hội nghe đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội quyết định số Phó Thủ tướng; việc thành lập, bãi bỏ các bộ và các cơ quan ngang bộ của Chính phủ; đọc Báo cáo thẩm tra về số Phó Thủ tướng; việc thành lập, bãi bỏ các bộ và các cơ quan ngang bộ của Chính phủ. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thì Phóng điều khiển.
Issue Date: 2007-07-30
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • k1-s30.7.2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 272,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.