Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37091
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII. Ngày 31/10/2007
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ hai
31/10/2007
Ngân sách nhà nước
Ngân sách địa phương
Luật đặc xá
Abstract: Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2007; phương án dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2008; một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đặc xá. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.
Issue Date: 2007-10-31
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • k2-s31.10.2007.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 608,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • k2-c31.10.2007.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 529,94 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.