Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37096
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII. Ngày 05/11/2007
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ hai
05/11/2007
Công tác thi hành án
Công tác phòng ngừa
Chống vi phạm pháp luật
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.
Issue Date: 2007-11-05
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • k2-s5.11.2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 633,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.