Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37104
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII. Ngày 14/11/2007
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ hai
14/11/2007
Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức
Luật năng lượng nguyên tử
Ngân sách nhà nước
Abstract: Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức; bổ ngân sách trung ương năm 2008; dự án Luật năng lượng nguyên tử. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.
Issue Date: 2007-11-14
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • k2-s14.11.2007.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 505,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • k2-c14.11.2007.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 600,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.