Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37112
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII. Ngày 21/11/2007
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ hai
21/11/2007
Luật phòng, chống bạo lực gia đình
Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm
Bế mạc kỳ họp
Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội
Abstract: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm; Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và năm 2008; nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008; Quốc hội họp phiên bế mạc. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.
Issue Date: 2007-11-21
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • k2-S21.11.2007.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 448,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • k2-C21.11.2007.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 341,2 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.