Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37117
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII. Ngày 22/10/2007
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ ba
02/06/2008
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước
Luật trưng mua, trưng dụng tài sản
Luật đa dạng sinh học
Abstract: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật đa dạng sinh học. Quốc hội thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi); Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước; Luật trưng mua, trưng dụng tài sản. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển nội dung.
Issue Date: 2007-06-02
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • k3-S2.6.2008.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 702,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • k3-C2.6.2008.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 497,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.