Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37118
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII. Ngày 03/06/2008
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ ba
03/06/2008
Luật thuế giá trị gia tăng
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật dầu khí
Luật năng lượng nguyên tử
Luật hoạt động chữ thập đỏ
Luật xuất bản
Bế mạc kỳ họp
Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
Abstract: Thông qua Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí; Luật năng lượng nguyên tử; Luật hoạt động chữ thập đỏ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật xã hội hoá để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân; Nghị quyết về một số vấn đề kinh tế-xã hội năm 2008 trong tình hình mới. Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.
Issue Date: 2008-06-03
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • k3-S3.6.2008.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 508,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • k3-C3.6.2008.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 513,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.