Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37129
Title: Tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Luật kinh doanh bất động sản
Authors: Đoàn đại biểu Quốc hội tình An Giang
Keywords: Dự thảo
Luật
Bất động sản
Mua bán nhà
Công trình xây dựng
Abstract: Báo cáo cung cấp thông tìn đóng góp ý kiến dự thảo Luật kinh doanh bất động sản trên các phương diện cụ thể như: (1) Giao dịch bất động sản; (2) Nhà ở, mua bán nhà ở và công trình xây dựng
Issue Date: 2014-09-26
Type: Báo cáo
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13.30-BC.DDBQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.