Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37197
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII. Ngày 13/11/2008
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ tư
13/11/2008
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Luật giao thông đường bộ
Luật Quốc tịch Việt Nam
Luật Quốc tịch Việt Nam
Luật đa dạng sinh học
Luật Công nghệ cao
Luật cán bộ, công chức
Abstract: Quốc hội nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; Biểu quyết thông qua Luật giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi); Luật đa dạng sinh học; Luật Công nghệ cao; Luật cán bộ, công chức. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2008-11-13
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • k4-S13.11.2008.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 681,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • k4-C13.11.2008.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 453,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.