Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37200
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII. Ngày 15/11/2008
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ tư
15/11/2008
Bế mạc kỳ họp
Nghị quyết về việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội
Abstract: Quốc hội họp phiên bế mạc; Thông qua Nghị quyết về việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009; về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì;Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2008-11-15
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • k4-S15.11.2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 460,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.