Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37227
Title: Môi trường kinh doanh đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Authors: Vũ Tiến Lộc
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Môi trường kinh doanh
Hạn chế
Gánh nặng
Rào cản
Thúc đẩy sự phát triển
Abstract: Báo cáo trình bày toàn diện và chi tiết về kết quả nghiên cứu các doanh nghiệp vừa và nhỏ; cung cấp các thông tin cụ thể về tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học
Method: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13. Moi truong kinh doanh doi voi cac DN nho va vua VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.