Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37273
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII. Ngày 07/11/2009
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ sáu
07/11/2009
Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Luật thi hành án hình sự
Luật trọng tài thương mại
Báo cáo thẩm tra
Abstract: Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật thi hành án hình sự; Luật trọng tài thương mại và các Báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2009-11-07
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • C7.11.2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 414,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.