Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37284
Title: Thực trạng và giải pháp xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng đáp ứng phát triển nền nông nghiệp đa dạng và hiện đại
Authors: PGS.TS Trần Chí Trung
Keywords: Công tác thủy nông
Hệ thống thủy nông
Công trình thủy lợi
Nội đồng
Nông nghiệp
Abstract: Tổng quan về thành tựu, tồn tại và nguyên nhân của thành công, tồn tại trong lĩnh vực thủy nông. Giải pháp xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng thủy lợi đáp ứng phát triển nền nông nghiệp đa dạng và hiện đại.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7. Thuc trang va giai phap xay dung he thong thuy loi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 401,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.