Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37303
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII. Ngày 20/10/2009
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ sáu
20/10/2009
Họp trù bị
Khai mạc kỳ họp
Báo cáo tổng hợp
Abstract: Quốc hội họp phiên trù bị; Khai mạc kỳ họp; Quốc hội nghe một số Báo cáo, Tờ trình của Chính phủ, các Báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội và Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri của Ủy ban TƯMTTQVN; Quốc hội nghe một số Báo cáo, Tờ trình của Chính phủ, các Báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2009-10-20
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • C20.10.2009.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 400,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • s20.10.2009.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 423,89 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.