Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37317
Title: Chuyển giao công nghệ ở Trung Quốc
Keywords: Du nhập công nghệ
Tích lũy công nghệ
Chuyển giao công nghệ
Trung Quốc
Abstract: Bài viết nêu lên con đường du nhập công nghệ, những bài học và kinh nghiệm rút ra từ việc tích lũy công nghệ của Trung Quốc
Issue Date: 2007-12-06
Type: Báo cáo
Method: Sưu tầm của Thư viện Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2. Chuyen giao cong nghe o Trung Quoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 227,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.