Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37356
Title: Một số vấn đề cơ bản của dự thảo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Luật Tổ chức Chính quyền địa phương
Phân định thẩm quyền
Hội đồng nhân dân
Ủy ban nhân dân
Mô hình tổ chức chính quyền địa phương
Abstract: Tài liệu về những vấn đề cơ bản của dự thảo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15Tra loi Tran Ngoc Vinh 2-1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 581,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.