Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37360
Title: Kinh nghiệm phát triển du lịch làng nghề ở Thái Lan và một số địa phương tại Việt Nam
Keywords: Du lịch làng nghề
Làng nghề truyền thống
Khu du lịch
Thái Lan
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích và so sánh giữa du lịch làng nghề của Thái Lan và Việt Nam (Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế)
Issue Date: 2013-06-29
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch iTDR
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.