Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37396
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII. Sáng ngày 03/06/2010
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ bảy
03/06/2010
Tờ trình
Báo cáo thẩm tra
Dự án Luật tố tụng hành chính
Dự án Luật viên chức
Dự án Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Abstract: Quốc hội nghe các Tờ trình và Báo cáo thẩm tra; Dự án Luật tố tụng hành chính; Dự án Luật viên chức; Dự án Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2010-06-03
Type: Bản thông tin
Extent: 5 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • S3.6.2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 406,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.