Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37445
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII. Sáng ngày 18/06/2010
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ bảy
18/06/2010
Luật tố tụng hành chính
Khởi kiện vụ án hành chính
Hội đồng xét xử sơ thẩm
Tố tụng hành chính
Viện kiểm sát nhân dân
Abstract: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tố tụng hành chính. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2010-06-18
Type: Bản thông tin
Extent: 68 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • S18.6.2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 694,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.