Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37456
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII. Sáng ngày 28/05/2010
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ bảy
28/05/2010
Quyết toán ngân sách nhà nước
Ngân sách nhà nước
Quản lý thu chi
Abstract: Thảo luận ở hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2010-05-28
Type: Bản thông tin
Extent: 54 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • S28.5.2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 617,61 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.