Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37477
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII. Chiều ngày 25/11/2010
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kì họp
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ tám
25/11/2010
Luật hợp tác xã
Hợp tác xã
Liên hiệp hợp tác xã
Hoạt động của hợp tác xã
Abstract: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2010-11-25
Type: Bản thông tin
Extent: 41 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanC25.11.10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 570,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.