Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37481
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII. Sáng ngày 15/11/2010
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kì họp
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ tám
15/11/2010
Luật thuế bảo vệ môi trường
Luật thanh tra
Luật viên chức
Phân bổ ngân sách trung ương
Abstract: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thuế bảo vệ môi trường; Luật thanh tra (sửa đổi); Luật viên chức; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2011. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2010-11-15
Type: Bản thông tin
Extent: 11 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanS15.11.10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 427,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.