Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37490
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII. Sáng ngày 19/11/2010
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kì họp
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ tám
19/11/2010
Luật lưu trữ
Tổ chức lưu trữ lịch sử
Quản lý tài liệu
Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ
Hoạt động dịch vụ lưu trữ
Abstract: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật lưu trữ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2010-11-19
Type: Bản thông tin
Extent: 37 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanS19.11.10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 539,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.