Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37500
Title: Tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân trong quy trình lập pháp
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Tham vấn
Quy trình lập pháp
Ý kiến
Góp ý
Kiến nghị
Hội nghị tham vấn
Nhân dân
Văn bản quy phạm pháp luật
Abstract: Chuyên đề giới thiệu tổng quan về tham vấn ý kiến nhân dân, quy trình, các hình thức trong tham vấn, chuyên đề đi sâu vào giới thiệu quy trình mẫu về cách thức tổ chức một hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân đã được nghiên cứu, thử nghiệm trên thực tế và nhận được nhiều đánh giá khả quan. Nội dung chuyên đề gồm: (1) Khái quát về tham vấn ý kiến nhân dân, các hình thức và quy trình tổ chức, (2) Quy trình tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân.
Issue Date: 2016-07
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • To chuc tham van y kien nhan dan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 460,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.