Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37517
Title: Một số nội dung liên quan đến Dự án Luật căn cước công dân
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Dự án Luật
Căn cước công dân
Giấy tờ tùy thân
Thẻ căn cước công dân
Thời gian cấp mới
Thông tin cá nhân
Thời điểm cấp
Cuộc điều tra
Kết quả điều tra
Phạm vi đối tượng điều tra
Abstract: Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động nghiên cứu điều tra xã hội học năm 2014, Thư viện Quốc hội đã tiến hành cuộc điều tra xã hội học về “Một số nội dung liên quan đến Dự án Luật Căn cước công dân”. Căn cước của công dân có vai trò quan trọng trong công tác quản lý nhà nước cũng như trong việc đi lại và giao dịch của công dân. Do đó, việc xây dựng Luật căn cước công dân là cần thiết để luật hóa những quy phạm pháp luật đã thực hiện ổn định, có hiệu quả và thể chế hóa quy định mới của Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Để góp phần cung cấp thêm thông tin tham khảo phục vụ đại biểu Quốc hội trong quá trình nghiên cứu thông tin, Thư viện Quốc hội tổ chức điều tra xã hội học về “Một số nội dung liên quan đến Dự án Luật Căn cước công dân”. Đây là cuộc điều tra được thực hiện tại các vùng, miền đại diện của cả nước, nên kết quả điều tra đã phần nào phản ánh được ý kiến của người dân về vấn đề này.
Issue Date: 2014-10
Type: Báo cáo điều tra xã hội học
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Baocao-dieutra-cancuoccongdan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 740,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.