Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37537
Title: Báo cáo nghiên cứu điều trần tại các Ủy ban của Nghị viện và khả năng áp dụng ở Việt Nam
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Điều trần
Nghị viện
Việt Nam
Mục đích nghiên cứu
Phương pháp
Phạm vi nghiên cứu
Hệ thống Ủy ban
Quốc hội
Thực tiễn áp dụng
Cơ sở tiến hành
Cơ sở pháp lý
Phạm vi áp dụng
Năng lực
Abstract: Chuyên đề báo cáo tìm hiểu về hoạt động điều trần của một số nước trên thế giới, đối chiếu với các quy định pháp luật, thực tiễn hoạt động của các ủy ban của Quốc hội Việt Nam; từ đó phân tích nhu cầu và khả năng áp dụng điều trần ở Quốc hội Việt Nam và đưa ra đề xuất, kiến nghị. Tài liệu đã phân tích một số nội dung chính về điều trần tại các Ủy ban của Nghị viện như: lợi ích của điều trần, nhu cầu áp dụng điều trần tại các ủy ban của Quốc hội Việt Nam; so sánh thực tiễn áp dụng điều trần ở một số nước với Việt Nam.
Issue Date: 2010
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Văn phòng Quốc hội, Chương trình phát triển Liên hợp quốc
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dieutran-kha_nang_ap_dung_tai_VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.