Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/37570
Title: Chính quyền đô thị tại Việt Nam: Nghiên cứu tình huống từ thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng
Authors: GS.TS Nguyễn Thị Cành, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện
TS. Đỗ Phú Trần Tình, TS. Nguyễn Tấn Phát
ThS. Hoàng Thọ Phú, ThS. Phạm Chí Khoa
ThS. Châu Quốc An, ThS. Huỳnh Hồng Hiếu
CN. Nguyễn Minh Trí, CN. Hồ Thị Hồng Minh
CN. Nguyễn Quốc Tuấn
Keywords: Chính quyền đô thị
Đô thị trực thuộc Trung ương
Mô hình tổ chức chính quyền
Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Đà Nẵng
Đặc trưng của đô thị
Abstract: Báo cáo nghiên cứu giới thiệu tổng quan về chính quyền đô thị Việt Nam, nêu đặc trưng của 4 đô thị trực thuộc trung ương từ đó đánh giá hiệu quả quản lý đô thị theo mô hình tổ chức chính quyền.
Issue Date: 2013
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Đại học Kinh tế - Luật
Qũy Châu Á
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 61. Chinh quyen do thi tai VN Nghien cuu tinh huong tu TP HCM va DN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 716,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.