Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37626
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 10-12-2002
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ hai
10-12-2002
Luật Ngân sách Nhà nước
Ngân sách Nhà nước
Chống thất thoát ngân sách
Thanh tra tài chính
Abstract: Quốc hội thảo luận và thông qua Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp
Issue Date: 2002-10-12
Type: Bản thông tin
Extent: 23 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QHXI.k2-S10.12.2002.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 529,34 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.