Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37661
Title: Cập nhật tình hình phát triển Kinh tế Việt Nam
Authors: Đinh Tuấn Việt
Đoàn Hồng Quang
Triệu Quốc Việt
Keywords: Thị trường lao động
Kiinh tế quốc tế
Cải cách cơ cấu
Kinh tế toàn cầu
Thế chế thị trường lao động hiện đại
Lao động hiện đại tại Việt Nam
Abstract: Báo cáo đề cập đến: Bối cảnh kinh tế quốc tế; Những diễn biến gần đây của kinh tế Việt Nam; Cập nhật tiến độ cải cách cơ cấu và thách thức; Xây dựng các quy định và thể chế thị trường lao động hiện đại tại Việt Nam.
Issue Date: 2015-07
Type: Báo cáo
Method: Ngân hàng Thế giới
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 72. Cap nhat tinh hinh phat trien kinh te Viet Nam thang 7.2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.