Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37723
Title: Quy trình lập pháp ở Thụy Điển
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Quy trình luật pháp
Thụy Điển
Vai trò của Hội đồng pháp luật
Công bố dự án luật
Thảo luận và thông qua dự án luật
Trình dự án luật
Thẩm tra
Luật tổ chức Quốc hội
Abstract: Quy trình lập pháp hiện hành tại Thụy Điển có những đặc điểm đáng chú ý như sau: a) dự án luật được chuẩn bị công phu bằng cách thành lập uỷ ban để nghiên cứu, điều tra về nội dung của dự án; b) khi đã được Chính phủ trình ra Quốc hội thì được chuyển cho các uỷ ban xem xét, thẩm tra kỹ lưỡng; c) việc thảo luận tại phiên họp của Quốc hội cũng rất công khai, cụ thể để tạo điều kiện cho các đại biểu thảo luận và bày tỏ chính kiến của mình về dự án luật và d) vai trò quan trọng của Hội đồng pháp luật trong việc tư vấn về những vấn đề thuộc nội dung chính sách của dự án luật.
Issue Date: 2014-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quytrinhlapphap-thuydien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 501,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.