Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37747
Title: Một số nội dung liên quan đến công tác thi hành án dân sự
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Kết quả điều tra
Mục đích điều tra
Thi hành án
Điều kiện thi hành án dân sự
Thừa phát lại
Xã hội hóa
Sở Tư pháp
Kê biên tài sản
Cơ chế chính sách
Chấp hành viên
Thẩm quyền quản lý
Áp dụng biện pháp cưỡng chế
Abstract: Thư viện Quốc hội đã tiến hành cuộc điều tra xã hội học về “Công tác thi hành án dân sự (THADS) trong thời gian qua”. Ngày 14/11/2008, Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật THADS (Luật năm 2008), khẳng định một bước tiến quan trọng trong hoàn thiện thể chế về THADS ở nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn thi hành Luật năm 2008 cho thấy công tác THADS vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như: kết quả THADS vẫn chưa được như mong muốn; lượng án tồn đọng chưa thi hành vẫn còn nhiều, thời gian thi hành án còn kéo dài… Do vậy, việc sửa đổi Luật thi hành án dân sự để phù hợp với tình hình là điều rất cần thiết. Nhằm góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội trong quá trình thảo luận, xem xét, thông qua Dự án Luật THADS (sửa đổi), Thư viện Quốc hội tổ chức điều tra xã hội học về: “Một số nội dung liên quan đến công tác thi hành án dân sự”.
Issue Date: 2014-10
Type: Báo cáo điều tra xã hội học
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Baocao-dieutra-thihanhandansu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.