Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37758
Title: Một số nội dung liên quan đến Dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Nghĩa vụ quân sự
Thủ tục hành chính
Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Điều tra nghĩa vụ quân sự
Độ tuổi gọi nhập ngũ
Miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự
Tạm hoãn gọi nhập ngũ
Luật Nghĩa vụ quân sự
Abstract: Thư viện Quốc hội đã tổ chức điều tra xã hội học về một số nội dung liên quan đến Dự án Luật Nghiã vụ quân sự (sửa đổi) nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho các Đại biểu Quốc hội trong quá trình nghiên cứu. Sau nhiều năm triển khai thực hiện, Luật Nghiã vụ quân sự là cơ sở pháp lý bảo đảm cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với Tổ quốc theo quy định của Hiến pháp. Tuy nhiên, trước yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật Nghiã vụ quân sự hiện hành đã bộc lộ một số bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn gây khó khăn trong tổ chức thực hiện.
Issue Date: 2014-10
Type: Báo cáo điều tra xã hội học
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • Baocao-dieutra-nghiavuquansu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.