Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37795
Title: Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Luật đấu giá tài sản
Authors: Bộ Tư pháp
Keywords: Luật Đấu giá tài sản
Bán đấu giá tài sản
Cải cách pháp luật
Cải cách tư pháp
Abstract: Phân tích một số khó khăn, vướng mắc và bất cập của Nghị định 3 số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản; nghiên cứu, đánh giá và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xây dựng văn bản pháp lý về bán đấu giá tài sản cao hơn.
Type: Báo cáo thẩm tra
Extent: 24tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao_cao_danh_gia_tac_dong_Luat_dau_gia_tai_san.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 506,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.