Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37860
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XI. Ngày 14/06/2003
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ ba
14/06/2003
Luật hợp tác xã
Hợp tác xã
Đối tượng tham gia hợp tác xã
Quyền và nghĩa vụ hợp tác xã
Đăng ký kinh doanh
Quản lý hợp tác xã
Xử lý tài sản chung
Abstract: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hợp tác xã. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp
Issue Date: 2003-06-14
Type: Bản thông tin
Extent: 37 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QHXI.k3-S14.6.2003.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 595,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.