Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37957
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XI. Ngày 28/10/2003
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ tư
28/10/2003
Kinh tế
Xã hội
Quốc phòng
An ninh
Đối ngoại
Tòa án
Kiểm sát
Công tác thi hành án
Công tác phòng ngừa
Vi phạm pháp luật
Tội phạm
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phương hướng nhiệm vụ năm 2004; về công tác của các ngành toà án, kiểm sát, công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp
Issue Date: 2003-10-28
Type: Bản thông tin
Extent: 35 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QHXI.k4-C28.10.2003.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 684,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.