Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37963
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XI. Ngày 30/10/2003
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ tư
30/10/2003
Thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2003
Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004
Phân bổ ngân sách Trung ương
Bổ sung ngân sách địa phương
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2003; dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004: phương án phân bổ ngân sách Trung ương 2004; bổ sung ngân sách địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2003-10-30
Type: Bản thông tin
Extent: 16 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QHXI.k4-C30.10.2003.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 572,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.