Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37989
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XI. Ngày 10/11/2003
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ tư
10/11/2003
Ngân sách trung ương
Phương án phân bổ ngân sách trung ương
Bổ sung ngân sách địa phương
Abstract: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì, điều khiển nội dung.
Issue Date: 2003-11-10
Type: Bản thông tin
Extent: 3 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QHXI.k4-S10.11.2003.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 275,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.