Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38066
Title: Những điểm mới của Bộ Luật tố tụng dân sự về thẩm quyền giải quyết dân sự của Tòa án nhân dân
Authors: Bùi Thị Huyền
Keywords: Tố tụng dân sự
Thẩm quyền giải quyết dân sự
Tòa án nhân dân
Tranh chấp lao động
Abstract: Thẩm quyền giải quyết các vụ việc của Tòa án là quyền xem xét, giải quyết các vụ việc và quyền hạn ra các quyết định khi xem xét giải quyết các vụ việc đó theo thủ tục tố tụng dân sự của Tòa án. Việc xác định một cách khoa học và hợp lý thẩm quyền dân sự của Tòa án tránh được sự chồng chéo trong việc thực hiện nhiệm vụ giữa Tòa án với các cơ quan nhà nước, giữa các Tòa án với nhau và xác định các điều kiện cần thiết bảo đảm cho Tòa án thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, từ đó bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • tham quyen giai quyet dan su.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 281,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.