Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38208
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XI. Ngày 21/05/2004
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ năm
21/05/2004
Luật khiếu nại, tố cáo
Giải quyết khiếu nại tố cáo
Hoạt động giải quyết khiếu nại
Khiếu nại
Tố cáo
Abstract: Quốc hội thảo luận về Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân từ khi Luật khiếu nại, tố cáo có hiệu lực đến hết quý I-2004. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2004-05-21
Type: Bản thông tin
Extent: 39 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QHXI.k5-S21.5.2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 665,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.