Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38264
Title: Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam với vai trò vận động chính sách
Authors: Trần Hữu Huỳnh
Đậu Anh Tuấn
Keywords: Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam
Hoạch định chính sách
Vận động chính sách
Doanh nghiệp Việt Nam
Vận đồng chính sách
Cơ quan dân cử
Abstract: Nhà nước hiện hoàn toàn không thích hợp với vai trò "dắt tay chỉ việc" hay "chủ quản giám sát" của hiệp hội... Nhà nước tạo điều kiện để Hiệp hội doanh nghiệp ra đời dễ dàng hơn, thiết kế được cơ chế ban hành chính sách và cơ chế đối thoại thực sự chính sách, công khai, hỗ trợ tổ chức hiệp hội công ích ra đời với các nhóm lợi ích kinh tế.
Issue Date: 2007
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: VCCI
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Hiep hoi DN voi vai tro van dong chinh sach.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 328,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.