Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38323
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XI. Ngày 29/10/2004
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ sáu
29/10/2004
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân
Ủy ban nhân dân
Trình tự ban hành
Quyết định chỉ thị
Abstract: Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì
Issue Date: 2004-10-29
Type: Bản thông tin
Extent: 36 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QHXI.k6-C29.10.2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 404,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.