Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38338
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XI. Ngày 02/11/2004
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ sáu
02/11/2004
Kết quả thực hiện nhiệm vụ 2004
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2005
Kinh tế xã hội
Ngân sách nhà nước
An ninh quốc phòng
Đối ngoại
Lập pháp
Tư pháp
Đầu tư xây dựng
Abstract: Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ 2004 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2005. Phó chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2004-11-02
Type: Bản thông tin
Extent: 45 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QHXI.k6-S2.11.2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 639,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.